Podmínky užívání databáze dopravci-sobě.cz

NYNÍ AKCE PRO NOVĚ ZAREGISTROVANÉ - REGISTRAČNÍ POPLATEK JE 0 ,- KČ!!!

    MĚSÍČNÍ POPLATKY PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK 20 ZÁPISŮ MĚSÍČNĚ NA PRVNÍ TŘI MĚSÍCE ZDARMA ZA PODMÍNKY, ŽE UŽIVATEL BUDE UŽÍVAT DATABÁZI NEJMÉNĚ ROK (ZAPLATÍ ZA ROČNÍ UŽÍVÁNÍ POUZE DEVĚT MĚSÍCŮ)!

    POKUD SE UŽIVATEL ZAVÁŽE A PŘEDPLATÍ SI UŽÍVÁNÍ DATABÁZE NA 12 MĚSÍCŮ DOSTANE OPĚT JAKO BONUS 3 MĚSÍCE UŽÍVÁNÍ DATABÁZE ZDARMA!!

Po zaregistrování a úhradě faktury za registraci se bude moci uživatel přihlašovat jménem a heslem (případně i více hesly), které si sám zvolil a uvedl v registračním formuláři. Podle výběru verze užívání bude moci využívat tyto služby v systému:
  1. verze prohlížení a vkládání komentářů – v této verzi bude možno vkládat hodnocení a komentáře o uživatelích registrovaných i o firmách, které nejsou v tomto systému registrovány (zda je firma registrována či nikoliv lze zjistit rychlým hledáním podle několika kritérií -  název, IČO, číslo v Raaltransu, případně číslo v Timocomu), dále prohlížení cizích hodnocení a komentářů o jakýchkoliv (registrovaných i neregistrovaných) společnostech, samozřejmě i prohlížení hodnocení a vkládání komentáře o své společnosti.
  2. verze prohlížení a vkládání komentářů a vkládání textových reklam – v této verzi bude navíc k výše popsaným možnostem možnost vkládání textových reklam nebo nabídek Vaší společnosti, informace o Vaší společnosti a vše co nesouvisí přímo s hodnocením ostatních uživatelů a dopravců.
  3. verze prohlížení a vkládání komentářů a vkládání textových reklam a možnost vložení reklamních bannerů – v této verzi bude k verzím 1 a 2 ještě možnost vložení reklamních bannerů, které budou vidět ve všech otevřených oknech, možnost inzerce Vašich „nadstandartních“ služeb, či zajímavých destinací apod.
Verzi, kterou bude chtít uživatel využívat si zvolí v registračním formuláři při jeho vyplňování, změna verze užívání je po dohodě samozřejmě možná.
 
Prosíme o uvádění pravdivých údajů v registračním formuláři – v případě zjištění nepravdivých údajů budete vyzváni o jejich doplnění či opravení, pokud tak nebude učiněno, nemůže být Vaše společnost zaregistrována a připuštěna k užívání této databáze.
 
Ceny za užívání databáze dopravci-sobě byly stanoveny takto:
PODMÍNKOU BEZPROBLÉMOVÉHO UŽÍVÁNÍ DATABÁZE DOPRAVCI-SOBĚ JE VČASNÉ UHRAZENÍ FAKTUR ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI UŽÍVÁNÍ TÉTO DATABÁZE, FAKTURA BUDE VŽDY A VČAS ZASLÁNA EMAILEM A NÁSLEDNĚ BUDE UŽIVATEL UPOZORNĚN O JEJÍ ÚHRADU, VŠE BUDE ŘEŠENO ELEKTRONICKY, COŽ UMOŽNÍ ZJEDNODUŠENÍ TOHOTO PROCESU.
 
Při nezaplacení zaslané faktury bude uživatel upozorněn na její neuhrazení a po 3. upozornění dočasně z databáze odpojen a připojen po uhrazení VŠECH faktur.
 
 
Stejně tak žádáme o uvádění pravdivých údajů při hodnocení ostatních (jak registrovaných uživatelů, tak neregistrovaných společností) firem, snaha této databáze je přinést co nejvíce objektivních a pravdivých informací o dopravcích, aby si uživatel mohl vytvořit ucelený obrázek o fungování jednotlivých společností a na tomto základě se mohl rozhodnout, jestli s danou společností spolupracovat či nikoliv.
 
Pokud prokazatelně dojde k nepravdivým či zavádějícím hodnocením uživatelů či neregistrovaných firem, bude toto hodnocení smazáno a uživatel bude upozorněn, že uvedl nepravdivé údaje a upozorněn, aby se již toto neopakovalo. Při třetím prohřešku bude uživatel dočasně odpojen z databáze bez možnosti vrácení poplatků a bude s ním řešena náprava situace.
 
Stejně tak komentáře k hodnocením by měly být pravdivé a úplné, možností vyjádření bychom chtěli přispět k tomu, aby si uživatel mohl utvořit celkový obraz situace, proč došlo k okolnostem uvedeným v hodnocení a objektivně zhodnotit zda je hodnocení spravedlivé či nikoli, PROTO I U KOMENTÁŘŮ ŽÁDÁME U ŽIVATELE O PRAVDIVÉ A OBJEKTIVNÍ ÚDAJE.
 
Opět v případě prokazatelného zjištění, že komentář k hodnocení se nezakládá na pravdě, nebo je zavádějící budeme nuceni tento komentář smazat a uživatel bude upozorněn, že jeho komentář byl smazán a že má možnost vložit komentář jiný. Počet smazaných komentářů není omezen, jen při zjištění nepravdivého komentáře bude smazán.
 
V případě užití vulgárních výrazů a to jak v hodnocení tak komentáři bude toto hodnocení nebo komentář smazán a vkladatel upozorněn emailem o nevhodné komunikaci a požádán o nápravu. Při třetím opakování této situace bude uživatel dočasně odpojen z databáze bez možnosti navrácení poplatků a bude s ním řešena náprava o slušné formě komunikace.
 
Každý registrovaný uživatel má nárok VŽDY NA 1 REAKCI na hodnocení o své firmě ve formě jednoho dostatečně dlouhého komentáře, na který již nebude moci nikdo dále reagovat, proto žádáme o co nejlepší popis dané situace v daném rozsahu. Účelem naší databáze není být diskusním fórem jednotlivých dopravců, proto bylo zavedeno toto opatření.
 
 
SPRÁVCE DATABÁZE DOPRAVCI-SOBĚ.CZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH HODNOCENÍ I KOMENTÁŘŮ A ANI SE S TĚMITO NÁZORY NEZTOTOŽNUJE!!! STEJNĚ TAK NENESE ODPOVĚDNOST ZA PRAVDIVOST TEXTOVÝCH REKLAM A REKLAMNÍCH BANNERŮ UVEDENÝCH V TÉTO DATABÁZI!!! V RÁMCI MOŽNOSTÍ SE SPRÁVCE BUDE SNAŽIT DBÁT NA PRAVDIVOST VLOŽENÝCH HODNOCENÍ A NÁSLEDNÝCH KOMENTÁŘŮ, ALE NEZARUČUJE 100% PRAVDIVOST TĚCHTO ÚDAJŮ!!!!
 
 
JAKÉKOLIV DALŠÍ INFORMACE NEBO DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME NA TELEFONU 721 881 338 NEBO NA EMAILOVÉ ADRESE INFO@DOPRAVCI-SOBE.CZ

Podmínky registrace

Registrovat se může jakákoliv firma (fyzická i právnická osoba), která má IČO (kvůli vyhledávání v databázi). Nemusí se jednat jen o firmu zabývající se logistikou, spedicí či jinou činností zabývající se výlučně dopravou, i když je tato databáze orientovaná především na firmy se touto činností zabývající. Firma, která se zaregistruje má možnost nahlížet do hodnocení jiných uživatelů i reakce hodnocených firem, vkládat komentáře o jiných firmách (ať již se jedná o firmy registrované, nebo firmy neregistrované - zda je firma zaregistrována v systému či nikoliv lze zjistit díky rychlému vyhledávání podle několika kritérií), vyhledávat zápisy o své firmě (uživatel bude VŽDY informován na kontaktní email, že bylo o něm vloženo hodnocení, či jiný komentář (bude možnost na hodnocení o své firmě reagovat v dostatečném rozsahu. Uživatel, který bude mít oprávnění, bude moci vkládat textové reklamy, pokud bude mít oprávnění, tak i reklamní bannery. Bez registrace způsobem uvedeným níže nebo nezaplacením faktury za registraci nebude uživatel mít možnost se přihlásit do systému. 
K registraci je nutné uvést název firmy, IČO, adresu (kvůli rozlišení firem, které mají více poboček ve více městech), DIČ, kód v databance Raal trans (pro snadnější vyhledávání jednotlivých firem v systému) a kontaktní email, na který Vám budou chodit informace o tom, že byl o Vaši firmě proveden zápis do systému, uživatelské jméno a heslo. Dále je možné uvést doplňující údaje, DIČ, případně číslo v Timocomu, kontaktní telefon, webové stránky, stát a případně i nabízené služby, na které se orientujete. 
V případě požadavku zaslání předvyplněného registračního formuláře budete vyzváni o doplnění údajů, které bude potřeba (kontaktní email, kontaktní osobu, kontaktní telefon, případně pokud budete chtít uvést jinou adresu), nebo které budete chtít doplnit (popis činnosti, číslo Timocomu) a samozřejmě bude potřeba vyplnit jméno a heslo pod kterým se budete poté přihlašovat.
Správce systému po vyplnění registračního formuláře zkontroluje na dostupných místech správnost uvedení Vašich údajů (kvůli zabránění tvorby fiktivních firem), při neúplnosti nebo neshodě uvedených údajů budete vyzváni o jejich změnu či doplnění.
Po zaregistrování systém automaticky zašle na kontaktní email fakturu za registraci v systému, po připsání částky za fakturu na uvedený účet bude automaticky spuštěn přístup do databáze pro registrované (tudíž bude podle vybraného tarifu možné provádět úkony výše popsané). Po registraci se budete moci přihlašovat do systému jménem a heslem, které jste uvedli na registračním formuláři, pokud bude potřeba více hesel pro více lidí, je po dohodě možné i více hesel.
Zaregistrovány nemohou být firmy, které nebudou mít podle dohledatelných rejstříků správné nebo neúplné údaje, nebo kde nebude možnost jejich ověření. Dále nebude zaregistrován uživatel, který neuhradí fakturu za registraci do systému.
Cena za registraci do systému byla stanovena na 500 ,- Kč + DPH, v případě více poboček jedné firmy (pod stejným IČ, ale ve více městech pod jinými adresami), první registrovaná firma pod daným IČ 500 ,- Kč + DPH a každá další pobočka již jen 200 ,- Kč + DPH.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů mě prosím kontaktujte na mobil 721 881 338 nebo na email info@dopravci-sobe.cz, rádi Vám jakýkoliv dotaz, nebo připomínku zodpovíme.